Regulamin Sklepu

Sklep Internetowy www.gingerjulliemug.com jest własnością Ginger Jullie sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Jana Kantego Federowicza 7/71, 30-392 Kraków, NIP: 6762640824, REGON: 525004141 (w dalszej części zwana też „Ginger Jullie” / „Sklep Internetowy” / „Sprzedający”)

Dane kontaktowe do Sprzedającego:

Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, którego głównym rodzajem oferowanych przedmiotów są ręcznie wytwarzane produkty ceramiczne.

Producentem wszystkich towarów w Sklepie Internetowym jest Ginger Jullie i produkty te są wytwarzane w Polsce. Oferowane towary mogą nieznacznie odbiegać od zdjęć przedstawionych na stronie (w szczególności, gdy w ofercie posiadamy więcej niż jedną sztukę danego produktu – w takiej sytuacji zdjęcia przedstawiają jeden z oferowanych produktów i pozostałe mogą się nieznacznie różnić ze względu na w pełni ręczny proces wytwarzania).

Za moment zawarcia umowy uznaje się wysłanie wiadomości e-mail przez Sprzedającego do Kupującego zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks Cywilny oraz Ustawa o Prawach Konsumenta.

Ze względu na indywidualny charakter każdego oferowanego produktu, obecnie Sklep Internetowy nie oferuje możliwości pozostawienia opinie o produktach na swojej stronie internetowej.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Słownik pojęć wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

 • Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym Ginger Jullie.
 • Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep Internetowy - portal internetowy należący do Ginger Jullie, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
 • Sprzedający – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży Towarów oferując je nabywcy – dla niniejszego Sklepu Internetowego Sprzedającym jest Ginger Jullie sp. z o. o.
 • Towar - produkt dostępny w sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Zamówienia i Płatność

Sklep Internetowy Ginger Jullie przyjmuje zamówienia drogą internetową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ceny Towarów podane w naszym Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w Polskich złotych (PLN). Oprócz ceny Towary, Kupujący ponosi koszt dostawy Towaru na wskazany w zamówieniu adres. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej metody dostawy. Szczegóły znajdują się w sekcji ‘Wysyłka i Dostawa’.

Proces zamówienia w naszym Sklepie Internetowym składa się z kilku etapów, w tym wyboru produktów, podania informacji kontaktowych i płatności. Po dokonaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie na podany przez Kupującego adres e-mail.

Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności: poprzez platformę Stripe (z użyciem kary kredytowej - Visa, Mastercard lub American Express - dane karty kredytowej są procesowane oraz przechowywane przez platformę do płatności online Stripe), platformę PayPal do płatności online oraz z wykorzystaniem systemu płatności online Przelewy24. Zamówienie powinno zostać opłacone bezpośrednio po złożeniu zamówienia z poprzez wykorzystanie oferowanych metod płatności. Sklep Internetowy nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu wybranej formy płatności.

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony i kupiony przez Kupującego Towar bez wad fizycznych i prawnych. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kującego w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia.

Jeżeli z przyczyn losowych i niezależnych od Sklepu Internetowego, zamówiony Towar nie będzie dostępny w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość zmiany zamówionego Towaru na inny (w tej samej cenie) lub możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia w wyniku czego zwrócone zostaną wszystkie środki Kupującemu.

Kupujący przy złożeniu zamówienia powinien podać poniższe dane w cel prawidłowej realizacji zamówienia:

 • adres dostawy (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu)
 • adres e-mail
 • numer telefonu kontaktowego
 • (w przypadku wyboru dostawy do paczkomatu InPost) numeru paczkomatu InPost

Powyższe dane będą wykorzystywane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Sklep Internetowy nie odpowiada za błędnie podane dane przy składaniu zamówienia. Podanie błędnych danych może skutkować opóźnieniem w dostawie, bądź brakiem możliwości jej realizacji.

Wysyłka i Dostawa

Sklep Internetowy wykorzystuje do wysyłki produktów sprawdzone i renomowane firmy kurierskie (takie jak FedEx, UPS, InPost). Na terenie Polski możliwa jest dostawa do paczkomatów firmy InPost.

Wysyłka towaru następuje do 3 dni roboczych od czasu złożenia i opłacenia zamówienia. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy oraz adresu wysyłki i jest zależny od firmy kurierskiej. W przypadku problemów z wysyłką informujemy o tym fakcie najszybciej jak to możliwe. Koszty dostawy ponosi kupujący.

Jeżeli podczas odbioru od kuriera Kupujący stwierdzi uszkodzenie przesyłki, zalecamy sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera. Prosimy również o niezwłoczne poinformowanie nas o uszkodzonej przesyłce na adres mailowy: gingerjullie@gmail.com.

Zwroty

Od umowy zakupu można odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować w formie oświadczenia elektronicznego wysłanego na adres mailowy: gingerjullie@gmail.com.

Wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Kupujący. Towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. Bardzo prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem podczas transportu.

Sklep Internetowy ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Po odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem 14 dni kalendarzowych.

Zwracany Towar należy odesłać na adres:

Ginger Jullie sp. z o. o.
ul. Jana Kantego Federowicza 7/71
30-392 Kraków

Należność za zwrócony Towar (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Kupującego) zwrócimy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wskaże inną formę zwrotu środków niewiążącą się z dodatkowymi kosztami dla Sprzedającego. O formie zwrotu środków prosimy poinformować w formularzu zwrotnym.

Reklamacje

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny, Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają dwuletniej rękojmi.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji takie jak:

 • informacje na temat reklamowanego produktu (opis produktu, bądź jego nazwa)
 • opis przyczyny reklamacji (wady Towaru) oraz informację kiedy wada została zauważona
 • żądania Kupującego na temat tego jak chciałby, aby reklamacja została rozpatrzona

Sklep Internetowy rozpatrzy reklamację i poinformuje Kupującego o decyzji rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Reklamację należy zgłaszać na adres mailowy: gingerjullie@gmail.com, telefonicznie na numer + 48 500 208 874, bądź pisemnie na adres Sprzedającego: Ginger Jullie sp. z o. o., ul. Jana Kantego Federowicza 7/71, 30-392 Kraków.